Hoe kunnen wij de vzw beëindigen?

De vrijwillige ontbinding van een vzw gebeurt aan de hand van een stemming op de algemene vergadering. Op de AV dient 2/3e van de leden vertegenwoordigd te zijn. Verder moet de beslissing tot ontbinding gedragen worden door 4/5e van de vertegenwoordigde leden. Na de vereffening-verdeling van de vzw moet de beslissing tot ontbinding samen met het verslag van de algemene vergadering worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. De beslissing tot ontbinding wordt vervolgens gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant