Hoe kan ik een werknemer met een contract van bepaalde duur ontslaan?

De werkgever die een werknemer wenst te ontslaan die hij voor bepaalde duur heeft aangeworven, beschikt over verschillende opties:

  1. de overeenkomst opzeggen gedurende de eerste helft van de arbeidsovereenkomt mits prestatie van een toereikende opzeggingstermijn (deze eerste helft mag geen zes maanden overschrijden),
  2. de overeenkomst onmiddellijk beëindigen om dringende reden zonder betaling van een vergoeding (indien een dergelijke ‘dringende reden’ voorhanden is),
  3. de overeenkomst verbreken zonder opzeggingstermijn met betaling van een verbrekingsvergoeding,
  4. of de overeenkomst in onderling overleg met de werknemer stopzetten, met of zonder vergoeding.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant