Hoe kan ik de maatschappelijke zetel van mijn vennootschap verplaatsen?

Wil men de maatschappelijke zetel van de vennootschap verplaatsen binnen hetzelfde taalgebied, dan volstaat in principe een eenvoudige beslissing vanwege het bestuursorgaan. Het is wel vereist dat de statuten uitdrukkelijk bepalen dat het bestuursorgaan de bevoegdheid heeft de zetel te verplaatsen. In het geval de zetel verplaatst wordt naar een ander taalgebied, is een beslissing van een buitengewone algemene vergadering hoe dan ook noodzakelijk. Hier is immers een statutenwijziging vereist, aangezien de statuten moeten worden omgezet in een andere taal.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant