Heb ik als werknemer het auteursrecht op een door mij geschreven/ontworpen computerprogramma?

Bij computerprogramma’s van werknemers in de uitvoering van hun taken wordt wettelijk voorzien dat de vermogensrechten, dit zijn de rechten op exploitatie, automatisch worden overgedragen aan de werkgever, tenzij anders bepaald is in de overeenkomst. Indien het computerprogramma gemaakt is in opdracht van een bedrijf als zelfstandige/freelancer worden de gewone auteursrechtelijke regels toegepast en geldt de bovenvermelde regeling niet. De freelancer behoudt dus zijn auteursrecht, tenzij anders overeengekomen.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant