Aan welke voorwaarden moet mijn webshop voldoen?

Er zijn een aantal algemene voorwaarden waar je als ondernemer moet aan voldoen om een webshop op te starten. Zo zal je voorlopig nog (tot januari 2019) kennis van bedrijfsbeheer moeten bewijzen via verworven rechten, een diploma of attest, ervaring of een EU-attest. Je moet je ook inschrijven in het Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) om zo een ondernemingsnummer te verkrijgen. Daarnaast moet je ook een zichtrekening openen bij een in België gevestigde kredietinstelling en de verplichtingen in verband met boekhouding en jaarrekening nakomen. Wanneer je goederen of diensten levert, zal jij daarenboven ook bepaalde fiscale en sociale verplichtingen hebben zoals de verplichte aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds.

Inscrivez-vous à notre liste d’envoi

Malheureusement, Lee & Ally n’est pas encore disponible en votre langue. N’hésitez pas à vous inscrire à notre liste d’envoi et nous vous tiendrons au courant!

Tenez-moi au courant