Wie kan het faillissement allemaal aanvragen?

Volgende partijen kunnen het faillissement aanvragen bij de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel:

  1. de schuldenaar (zelfstandige handelaar/vennootschap) zelf (de ‘boeken neerleggen’),
  2. één of meer schuldeisers via dagvaarding (na verschillende aanmaningen en ingebrekestelling van de schuldenaar)
  3. en het Openbaar Ministerie via dagvaarding (om redenen van openbaar belang).

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here