Wie is eigenaar van een ontwerp of model?

Degene die het model of ontwerp heeft ingeschreven wordt als de eigenaar van het modelrecht gezien. Wanneer een werknemer in dienst van een werkgever iets ontwerpt, dan is de werkgever in eerste instantie de rechtmatige eigenaar van het model. Natuurlijk kunnen werknemer en werkgever hier iets anders over afspreken, maar dat moet dan schriftelijk zijn vastgelegd. Er moet wel een duidelijk verband zijn tussen de werkzaamheden van de werknemer en het ontworpen model. Ontwerpt een werknemer iets dat helemaal niets te maken heeft met zijn werk, dan heeft hij zelf het recht om dit als modelrecht vast te leggen. Lees verder voor de situatie bij opdrachtgevers.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here