Welke voor- en nadelen zijn verbonden aan de private stichting?

Het oprichten van een private stichting kan heel uiteenlopende doelstellingen hebben. Zo kan een private stichting dienen voor het bijhouden van een kunstcollectie of voor het ondersteunen van een cultureel project. De private stichting kan ook worden aangewend om een bepaald patrimonium te beheren, zoals bijvoorbeeld de aandelen van een familiale vennootschap. Om die reden kan de private stichting een nuttig instrument zijn voor successieplanning. Een belangrijk voordeel gekoppeld aan de private stichting is dat de raad van bestuur geen verantwoording dient af te leggen tegenover de algemene vergadering (er is er immers geen). Het belangrijkste nadeel verbonden aan de private stichting is de kost voor de oprichting. De tussenkomst van een notaris is vereist. Verder zijn er een aantal administratieve, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here