Welke uitzonderingen bestaan er op de beperkte aansprakelijkheid?

In bepaalde gevallen kan de vennoot/oprichter van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toch aansprakelijk gesteld worden. Dit is het onder andere het geval wanneer de vennootschap binnen drie jaar na haar oprichting failliet verklaard wordt, als blijkt dat het startkapitaal kennelijk ontoereikend was voor een normale uitoefening van de voorgenomen bedrijvigheid voor ten minste twee jaar. Verder riskeren de oprichters aansprakelijkheid indien het maatschappelijk kapitaal niet volledig geplaatst werd of inschrijvingen gedaan werden door onbekwame of onbevoegde vertegenwoordigers. De oprichters kunnen tevens worden aangesproken voor de schade die het gevolg is van de overdreven waardering van een inbreng in natura.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here