Welke risico’s zijn verbonden aan een vzw?

Het oprichten van een vzw is voornamelijk aan te raden wanneer het verwezenlijken van het belangeloos doel bepaalde financiële risico’s met zich meebrengt. Via de vzw-structuur kan men de aansprakelijkheid van de oprichters beperken. Verder is het oprichten van een vzw aangewezen wanneer de vereniging bepaalde subsidies ontvangt of wenst te ontvangen, schenkingen en legaten wil aanvaarden of onroerende goederen wil verwerven. Uiteraard zijn er ook een aantal nadelen verbonden aan de vzw-structuur. Het gaat dan voornamelijk om de administratieve, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here