Welk financieel risico loop ik als ik een vennootschap opricht?

Bij een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (vof, Comm. V. en cvoa) kunnen zowel de vennootschap als de vennoten aangesproken worden voor de betaling van de vennootschapsschulden. In de vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (nv, bvba en cvba) kunnen de aandeelhouders in principe slechts worden aangesproken ten belope van hun inbreng in de vennootschap. Hierop bestaan wel uitzonderingen.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here