Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een persoon en die hem direct of indirect kunnen identificeren. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een naam, een foto, een telefoonnummer, een bankrekeningnummer, een vingerafdruk, locatiegegevens, of zelfs een IP-adres. Het betreft niet alleen gegevens die te maken hebben met het privé-leven van personen, maar ook om gegevens die verband houden met hun professioneel leven. Het gaat echter enkel om gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren en niet om gegevens over een rechtspersoon of vereniging. De GDPR voorziet in een specifieke bescherming wanneer persoonsgegevens verwerkt worden.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here