Wat zijn mijn rechten als auteur?

Als auteur kan je genieten van zowel exploitatierechten, dit zijn je vermogensrechten als ook van de morele rechten. De auteur en zijn rechthebbenden kunnen het auteursrecht uitoefenen tot 70 jaar na het overlijden van de auteur. Als auteur kan je je vermogensrechten afstaan aan een onderneming, door je vermogensrechten te verkopen (cessie) of door te verhuren (licentie).

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here