Wat zijn de regels rond het herroepingsrecht?

Een herroepingstermijn is een termijn van 14 (kalender)dagen, te beginnen van het moment dat de consument de gekochte goederen of diensten heeft ontvangen, waarbinnen een klant het recht heeft zich te onthouden van aankopen die hij/zij online gemaakt heeft. Het is de consument toegelaten om zonder opgave van redenen van gedacht te veranderen. Elke online verkoper binnen de EU heeft een uitgebreide verplichting om de consument te informeren. Indien de verkoper niet voldoet aan de informatieverplichtingen, dan wordt de herroepingstermijn verlengd met 12 maanden, of tot het moment waarop de verkoper zijn informatieverplichtingen vervuld heeft.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here