Wat zijn de meest ingrijpende veranderingen van de GDPR?

  1. De GDPR is een verordening en geen richtlijn. Dit houdt in dat de regels in de GDPR niet meer moeten worden omgezet in nationale wetgeving maar rechtstreeks van toepassing zijn in elke lidstaat van de Europese Unie. Dit betekent ook dat er volledige harmonisatie van privacyregels zal zijn in de EU en er geen verschillen meer zullen zijn tussen de regels die in de verschillende lidstaten gelden.

  2. Het territoriaal toepassingsgebied wordt uitgebreid.

  3. Verwerkers krijgen nieuwe verplichtingen.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here