Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke bepalingen waarmee een ondernemer op gestandaardiseerde wijze contracten kan afsluiten. In de meeste gevallen zullen de algemene voorwaarden van de ondernemer de gesloten overeenkomst beheersen, wijzigen of op zijn minst aanvullen. Het is dus van belang dat een ondernemer – vooraleer hij daadwerkelijk handelsrelaties aangaat – bepaalt welke voorwaarden hij essentieel acht. Dit zijn immers afspraken waar hij steeds op kan terugvallen. Consumenten (B2C) moeten deze algemene voorwaarden kunnen doornemen voordat de overeenkomst gesloten wordt. Om die reden is het aangewezen dat de ondernemer zijn algemene voorwaarden toevoegt aan een offerte of bestelbon. In B2B-relaties volstaat het om de algemene voorwaarden aan de factuur toe te voegen. Een loutere verwijzing naar de website is dan weer niet voldoende. 

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here