Wat wordt bedoeld met het voorkeurrecht van een aandeelhouder?

Wanneer een nv, de Comm. VA of een bvba overgaat tot een kapitaalverhoging, speelt het zogenaamde ‘voorkeurrecht’ van de huidige aandeelhouders. Dit houdt in dat de huidige aandeelhouders van de vennootschap het recht hebben om als eerste in te schrijven op de nieuw uitgegeven aandelen. In de nv en in de Comm. VA kan het voorkeurrecht onder bepaalde strikte voorwaarden beperkt of opgeheven worden . Dit is niet mogelijk in een bvba. Pas wanneer niet alle voorkeurrechten worden uitgeoefend, kunnen ook derden intekenen op de nieuwe aandelen.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here