Wat is voltijds brugpensioen?

Het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere voltijds brugpensioen) is een werkloosheidsstatuut dat wordt toegekend aan oudere werknemers die ontslagen worden. Zij krijgen een werkloosheidsuitkering die verhoogd wordt met een aanvullende vergoeding (bedrijfstoeslag) vanwege de ex-werkgever. Of de werknemer kan genieten van het SWT hangt af van het feit of een cao hem dit recht toekent. Die cao bepaalt ook de voorwaarden waar de werknemer aan moet voldoen om te kunnen genieten van het SWT. Zo moet de werknemer onder andere aan bepaalde anciënniteits- en leeftijdsvoorwaarden vold

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here