Wat is klein verlet?

Iedere werknemer heeft het recht om, met behoud van zijn loon, van het werk afwezig te zijn bij bepaalde familiegebeurtenissen, staatsburgerlijke verplichtingen of burgerlijke opdrachten (dit wordt ook ‘klein verlet’ of ‘kort verzuim’ genoemd). Het gaat onder meer over volgende situaties: het huwelijk van de werknemer of van een naaste, het overlijden van een naaste, de oproeping als getuige voor de rechtbank, de uitoefening van het ambt van bijzitter in geval van verkiezingen, etc. De wet bepaalt voor iedere gebeurtenis hoe lang de werknemer afwezig mag blijven. Soms wordt het aantal gevallen of het aantal dagen via een collectieve arbeidsovereenkomst uitgebreid. De werknemer moet de werkgever vooraf op de hoogte brengen van zijn afwezigheid.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here