Wat is het verschil tussen gedematerialiseerde aandelen en aandelen op naam?

Aandelen op naam zijn aandelen waar de naam van de eigenaar op vermeld staat. In de BVBA, de CVBA, de CVOA, de Comm. V. en de VOF is het aandeel op naam het enige type aandeel. Alle aandelen op naam worden opgelijst in het aandeelhoudersregister. Als je dit register inkijkt, kan je zien wie de (andere) aandeelhouders zijn en hoeveel aandelen zij bezitten. Aandelen op naam kunnen in principe enkel worden overgedragen via een notariële akte. Gedematerialiseerde aandelen zijn aandelen die op naam van hun eigenaar geboekt zijn op een effectenrekening. Deze techniek wordt vooral toegepast in de nv. De eigenaar van een gedematerialiseerd aandeel is moeilijk te achterhalen. In principe weet enkel de financiële instelling, bij wie de aandelen op een rekening staan, wie de aandeelhouders zijn. Gedematerialiseerde aandelen zijn over het algemeen gemakkelijk verhandelbaar: via een overschrijving van rekening naar rekening.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here