Wat is het verschil tussen een zelfstandige in hoofdberoep en een zelfstandige in bijberoep?

Voor de zelfstandige in hoofdberoep is de zelfstandige activiteit de voornaamste of enige beroepsactiviteit. De zelfstandige in bijberoep daarentegen combineert zijn job als werknemer of ambtenaar met een (bijkomende) zelfstandige activiteit. De algemene regel is dat de zelfstandige in bijberoep nog minstens halftijds een job in loondienst uitoefent. Het belangrijkste verschil tussen beide statuten is dat de zelfstandige in bijberoep de voordelen behoudt van de sociale zekerheid van zijn hoofdactiviteit. Zowel de zelfstandige in hoofdberoep als de zelfstandige in bijberoep dient aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. De zelfstandige in bijberoep betaalt evenwel veel lagere (en soms zelfs geen) sociale bijdragen.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here