Wat is het verschil tussen een feitelijke vereniging en een vzw?

Een feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid, in tegenstelling tot de vereniging zonder winstoogmerk (vzw). Zij kan bijgevolg geen contracten afsluiten, geen eigendommen bezitten en geen schenkingen aanvaarden. Elk individueel lid staat (voor zijn specifiek aandeel) met zijn privévermogen in voor de verbintenissen (en aansprakelijkheden) van de feitelijke vereniging. Een vzw kan daarentegen wel zelfstandig overeenkomsten sluiten, eigendommen verwerven en beheren, aansprakelijk zijn, enz. De leden van een vzw zijn in principe niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van de vzw.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here