Wat is het verschil tussen een authentieke akte en een onderhandse akte?

Een authentieke akte is een document dat door een openbaar ambtenaar (zoals een notaris of een deurwaarder) of een ministerieel officier is opgesteld en ondertekend. Hierdoor heeft een dergelijk document een heel sterke bewijswaarde, dat door andere partijen en de rechter moet worden aangenomen. De onderhandse akte daarentegen is een schriftelijk document dat door om het even wie kan worden opgesteld en dat ondertekend is door iemand die hiermee zijn verbintenis of een feit erkent. Het bindt uiteraard de persoon die ondertekend heeft, maar heeft een zwakkere bewijswaarde dan de authentieke akte. Je kan namelijk proberen om het bewijs van het tegendeel te brengen.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here