Wat is het verschil tussen de raad van bestuur en het dagelijks bestuur van een vennootschap?

De raad van bestuur is het voornaamste bestuursorgaan van de vennootschap. Alle handelingen die door de wet niet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering werden voorbehouden, kunnen door de raad van bestuur worden gesteld. De raad van bestuur zorgt voor het nemen van beslissingen en de uitvoering ervan. Zij draagt ook de uiteindelijke verantwoordelijkheid. Het dagelijks bestuur van een vennootschap zorgt voor de afhandeling van dagdagelijkse en regelmatige activiteiten zoals de aankoop van producten en dergelijke. Ze neemt beslissingen over zaken waarvoor het niet nodig is dat de raad van bestuur wordt samengeroepen.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here