Wat is het verschil tussen de maatschappelijke zetel en de werkelijke zetel van een vennootschap?

De maatschappelijke of statutaire zetel van een vennootschap is het adres van de hoofdzetel van de vennootschap zoals die in de statuten staat vermeld. De maatschappelijke zetel – zoals bepaald in de statuten – hoeft evenwel niet noodzakelijk overeen te stemmen met de werkelijke zetel. Dat is de plaats van waaruit de vennootschap in de praktijk wordt bestuurd. In België wordt voor een vennootschap het toepasselijk vennootschapsrecht bepaald op basis van de plaats van de werkelijke zetel. De vestiging van de maatschappelijke zetel speelt geen rol als blijkt dat deze niet overeenstemt met de werkelijke zetel.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here