Wat is het portretrecht?

Iedere natuurlijke persoon heeft het recht op zijn of haar afbeelding. Dit recht impliceert dat het portret van een persoon niet mag worden gereproduceerd of aan het publiek worden tentoongesteld zonder de toestemming van de betrokkene. De rechthebbenden of nabestaanden van de natuurlijke persoon kunnen het recht nog uitoefenen 20 jaar na het overlijden van de afgebeelde persoon.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here