Wat is het overbruggingsrecht?

Onder bepaalde voorwaarden kunnen zelfstandigen die failliet werden verklaard aanspraak maken op het ‘overbruggingsrecht’. Hetzelfde geldt voor zaakvoerders, bestuurders en werkende vennoten van een handelsvennootschap die failliet werd verklaard. De gefailleerde dient hiertoe een aanvraag in te dienen bij zijn sociaal verzekeringsfonds voor het einde van het tweede kwartaal dat volgt op dat van het vonnis van faillietverklaring. De gefailleerde krijgt gedurende maximum 12 maanden maandelijks een uitkering uitbetaald.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here