Wat is het herroepingsrecht?

De consument beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst op afstand/via internet zonder opgave van redenen te herroepen. De termijn van 14 dagen loopt voor verkoopsovereenkomsten vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument in het bezit komt van het goed en voor dienstenovereenkomsten vanaf de dag na sluiting van de overeenkomst. Dit kan ofwel via een aangetekend schrijven of via een eenvoudige melding. De wetgeving voorziet echter in een aantal limitatieve opgesomde uitzonderingen waarop de consument geen beroep kan doen op het herroepingsrecht.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here