Wat is het auteursrecht?

Het auteursrecht beschermt auteurs van letterkundige werken, kunstwerken en andere werken die een zekere mate van creativiteit en originaliteit vertonen. Het doel van het auteursrecht is om de economische en morele belangen te beschermen van auteurs en de creatie van auteurswerken te stimuleren. Auteursrechtelijke bescherming is exclusief, beperkt in tijd en vatbaar voor overdracht.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here