Wat is handelshuur?

De handelshuur is een bijzondere huurovereenkomst op een onroerend goed (of een gedeelte ervan) voor ambachtslieden en kleinhandelszaken. Belangrijk is dat er in het pand zelf contact is met de klanten. Als de voorwaarden voor handelshuur voldaan zijn, bestaan er allerlei rechten, maar ook specifieke verplichtingen voor de handelaar of ambachtsman. Deze rechten en plichten staan in de Handelshuurwet (Wet van 30 april 1951, opgenomen in het Burgerlijk Wetboek).

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here