Wat is een vrijwillige ontbinding van een vennootschap?

Wanneer de vennoten beslissen tot ontbinding van de vennootschap, is er sprake van een vrijwillige ontbinding. De vennoten kunnen verschillende redenen hebben om hun vennootschap te ontbinden: de economische vooruitzichten zijn weinig veelbelovend, er heerst ruzie tussen de aandeelhouders of vennoten, men wil overgaan tot een herstructurering, enz. Het is de algemene vergadering die zich, op voorstel van het bestuursorgaan, uitspreekt over een eventuele ontbinding.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here