Wat is een voorkoopclausule?

Een voorkoopclausule verplicht de aandeelhouder, die (een deel van) zijn aandelen wil overdragen, zijn aandelen eerst aan te bieden aan de personen die in de clausule worden genoemd. Die begunstigden kunnen alle aandeelhouders zijn, of slechts een aantal van hen, maar ook derden. De voorkoopclausule kan worden opgenomen in de statuten van de vennootschap, maar ook in aandeelhoudersovereenkomsten.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here