Wat is een niet-concurrentiebeding?

Het komt voor dat een werknemer, die de onderneming verlaat, concurrerende activiteiten wenst uit te oefenen door zelf een onderneming op te richten of door aan de slag te gaan bij een concurrerende werkgever. Om dit te voorkomen kan de werkgever een ‘niet-concurrentiebeding’ opnemen in de arbeidsovereenkomst. Een dergelijke clausule is verbonden aan strenge voorwaarden: het moet zich beperken tot soortgelijke activiteiten, de uitwerking moet beperkt zijn in tijd en tot een bepaalde omgeving en de ex-werknemer moet een compensatoire vergoeding krijgen. Voor handelsvertegenwoordigers gelden bijzondere regels.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here