Wat is een merk?

Een merk kan bestaan uit een woord (woordmerk), een logo (beeldmerk) of een gecombineerd merk (een beeldmerk met woordelementen). Een merk dient om de herkomst van een product of dienst aan te duiden. De essentiële functie van een merk is dan ook om de herkomst van het product of dienst te onderscheiden van andere producten of diensten. Het grote nut van een merk bestaat eruit dat je een juridische tool hebt om derden of concurrenten ervan te beletten om mee te surfen op de bekendheid en reputatie van je merk.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here