Wat is een curator?

De curator is een advocaat die door de rechtbank van koophandel benoemd wordt en belast wordt met de goede afhandeling van het faillissement. De curator vertegenwoordigt enerzijds de gefailleerde onderneming en anderzijds de gezamenlijke schuldeisers. De curator dient de failliete onderneming te vereffenen en de opbrengst daarvan te gebruiken om de schulden te betalen. De curator verricht deze taak onder het toezicht van de rechter-commissaris.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here