Wat is een converteerbare obligatie?

Enkel zogenaamde ‘converteerbare obligaties’ kunnen worden omgezet naar aandelen. Een converteerbare obligatie kan, onder bepaalde voorwaarden en gedurende een bepaalde periode, omgewisseld worden voor aandelen. Of een obligatie converteerbaar is, wordt bepaald in de statuten van de vennootschap of in de obligatieovereenkomst. De statuten of de overeenkomst bepalen ook hoeveel aandelen in ruil voor de obligatie gegeven worden.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here