Wat is een beeldmerk?

Indien je een merk wil beschermen kan je dat doen via een woordmerk, een beeldmerk (logo) of via een gecombineerd merk. Een beeldmerk is een afbeelding, een logo, en dus het uiterlijk van je merk. Een beeldmerk kan ook louter uit woorden bestaan. Het is dan de combinatie van het lettertype op de woorden die beschermd zullen worden. Een beeldmerk verleent de houder ervan het recht om op te treden tegen identieke of gelijkaardige beeldmerken.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here