Wat is een arbeidsongeval?

Een arbeidsongeval is elk ongeval dat een werknemer overkomt tijdens en door het feit van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst, en dat een letsel veroorzaakt. Ook het ongeval dat zich voordoet op het normale traject van en naar het werk, wordt als een arbeidsongeval beschouwd. Elk arbeidsongeval veronderstelt in principe een plotselinge gebeurtenis, één of meer externe oorzaken, een letsel (en dus medische kosten) en een oorzakelijk verband tussen het ongeval en het letsel.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here