Wat is een aanmaning?

Een ingebrekestelling of aanmaning is een middel die de schuldeiser gebruikt om zijn onwillige of laattijdige schuldenaar te waarschuwen. Het betekent meestal dat het de schuldeiser menens is, en dat hij gerechtelijke stappen zal ondernemen als je niet (snel) betaalt. In handelszaken is de ingebrekestelling aan geen enkele vormvoorwaarden onderworpen. Deze kan dus ook mondeling gebeuren, maar het bewijs ervan moet, bij betwisting, door de schuldeiser worden geleverd. In burgerlijke zaken is nog steeds een geschrift vereist, maar deze is verder aan geen vormvoorwaarden onderworpen. Een gewone brief kan volstaan, op voorwaarde dat de schuldeiser het bewijs van verzending en ontvangst kan leveren.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here