Wat is de GDPR?

De GDPR of Algemene Verordening Gegevensbescherming is een verordening die door het Europees Parlement werd goedgekeurd op 14 april 2016. De Verordening zal de bestaande Privacy richtlijn 95/46/EG vervangen en zal de verwerking van persoonsgegevens ingrijpend wijzigen. De GDPR is er in de eerste plaats gekomen om persoonsgegevens beter te gaan beschermen.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here