Wat is auteursrecht?

Alle zogenaamde 'werken van letterkunde en kunst'  kunnen in principe beschermd zijn door het auteursrecht. Het begrip 'werken van letterkunde en kunst'  wordt heel breed geïnterpreteerd. Zo zullen volgende werken in de meeste gevallen auteursrechtelijk beschermd zijn: artikels, boeken, foto’s, tijdschriften, beelden, video’s, databanken, software, strips, samenvattingen, gedichten, schilderijen, enzovoort.

LET OP: Om auteursrechtelijke bescherming te krijgen, moet een werk wel steeds aan twee voorwaarden voldoen:

  1. origineel zijn, en
  2. in een concrete vorm zijn uitgewerkt.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here