Wat als één van de vennoten overlijdt?

In principe gaan de aandelen van de overleden vennoot over op zijn/haar erfgenamen. Gaat het om één van volgende personen, dan kunnen de medevennoten in principe niet voorkomen dat de erfgenaam vennoot wordt: een persoon die reeds vennoot is, de echtgeno(o)t(e) van de overledene, een bloedverwant in rechte lijn, of een persoon die door de statuten toegelaten is. Behoort de erfgenaam niet tot één van deze categorieën, dan moeten de medevennoten hun toestemming geven.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here