Wat als één van de bedrijven waar ik handel mee drijf failliet gaat?

Of de gefailleerde zijn schulden aan jou al dan niet zal terugbetalen, is afhankelijk van waar je staat in de rangorde van de verschillende schuldeisers. In de meeste gevallen zal je samen met de andere gewone schuldeisers slechts aan de beurt komen nadat de verschillende bevoorrechte en hypothecaire schuldeisers betaald zijn. De kans bestaat dus dat je slechts een deel of helemaal niks van je geld terugkrijgt. Verhuurde je echter een onroerend goed aan de gefailleerde, of verkocht je bepaalde goederen (bijvoorbeeld een wagen) aan de gefailleerde, dan zal je – voor dat deel – als bijzonder bevoorrechte schuldeiser vóór de andere schuldeisers betaald worden.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here