Wat als de zaakvoerder van een eenmanszaak overlijdt?

Het overlijden van de zaakvoerder betekent vaak ook het einde van de eenmanszaak. Wanneer het handelsfonds verdeeld moet worden over meerdere erfgenamen, brengt dit grote onzekerheden met zich mee. De zaakvoerder van een familiale onderneming kan veel problemen voorkomen door tijdens zijn leven zijn bedrijf te schenken aan zijn opvolger(s). Hiervoor zal hij beroep moeten doen op een notaris. Deze schenking is fiscaal erg interessant. Zo kan een bedrijfsschenking in Vlaanderen onder bepaalde voorwaarden gebeuren aan een tarief van 0%.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here