Wat als de vermelde prijs op mijn webshop fout is?

Een overeenkomst zal tot stand komen door het samentreffen van een aanbod en een aanvaarding. De prijs die je op jouw website vermeldt is het aanbod en zal in principe bindend zijn bij aanvaarding door de consument. Hierop is evenwel één belangrijke uitzondering. Indien het overduidelijk gaat om een vergissing en de koper er redelijkerwijs van kan uitgaan dat de prijs niet klopt, dan ben je niet gebonden door die prijs. Het valt toch aan te raden dat je een clausule opneemt in je algemene voorwaarden, waarin je duidelijk maakt dat de op de website vermelde prijzen kunnen worden aangepast in het geval er een manifeste vergissing is in de prijsopgave. Zo kan je latere discussies vermijden.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here