Wanneer moet ik de bestelling ten laatste leveren?

Indien een consument een bestelling plaatst op je webshop, zal je de bestelde goederen moeten leveren binnen een termijn van maximum dertig dagen vanaf de dag van het ontstaan van de overeenkomst. Indien je er niet in kan slagen om binnen de dertig dagen te leveren, zal je de consument hiervan op de hoogte moeten brengen. Je kan dan met de consument overeenkomen dat de levering later plaatsvindt of de consument kan zijn herroepingsrecht uitoefenen nog voor het goed is geleverd. Na die tweede met de consument bepaalde termijn kan de consument de ontbinding van de overeenkomst vragen, tenzij er sprake is van overmacht.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here