Wanneer is iemand een helper?

Een zelfstandige mag zijn partner en familieleden inschakelen om te komen helpen in zijn zaak. Zij zijn niet gebonden door een arbeidsovereenkomst en worden dus niet als werknemers beschouwd. Zij vallen – naargelang het geval – onder één van volgende statuten: zelfstandige helper, toevallige helper of meewerkende echtgenoot/echtgenote. Ook vrienden en kennissen van de zelfstandige kunnen bijspringen in de zaak en in principe onder het statuut van helper vallen. Maar pas op: voor personen die geen familieband hebben met de zelfstandige zal de sociale inspectie het statuut als helper vrijwel nooit aanvaarden. 

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here