Wanneer is de Handelshuurwet op mij van toepassing?

De Handelshuurwet voorziet een specifiek, gunstig regime voor alle handelshuurovereenkomsten. Het is dus handig om na te gaan of de huurovereenkomst op het gebouw dat je gebruikt voor je handelsactiviteiten, als handelshuurovereenkomst beschouwd kan worden. De Handelshuurwet is van toepassing op huurovereenkomsten betreffende een onroerend goed, dat bestemd moet worden tot het uitoefenen van een kleinhandel of ambachtelijk bedrijf. Deze bestemming moet hoofdzakelijk zijn en uitdrukkelijk of stilzwijgend overeengekomen zijn bij het sluiten van de huurovereenkomst of uitdrukkelijk overeengekomen zijn in de loop van de overeenkomst.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here