Voor welke fouten kan de werknemer contractueel aansprakelijk gesteld worden?

De werknemer is enkel contractueel aansprakelijk in geval van bedrog, zware fout of lichte vaak voorkomende fout. Bedrog is een bewuste opzettelijke fout door de werknemer. Het is niet noodzakelijk dat de werknemer ook de gevolgen bewust wou veroorzaken. Een zware fout is een fout die een normale of gemiddelde werknemer in dezelfde omstandigheden niet zou hebben gemaakt. Een lichte fout blijkt uit een herhaling van foutieve handelingen of nalatigheden die wijzen op een gebrek aan beroepsernst.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here