Op welke zaken kunnen de schuldeisers van een failliete zelfstandige geen beslag laten leggen?

Er zijn een aantal goederen die de schuldeisers en de curator niet kunnen opeisen bij de gefailleerde. Het gaat om goederen die noodzakelijk zijn opdat (het gezin van) de gefailleerde zelfstandige een menswaardig bestaan kan blijven leiden (zoals bed en beddengoed, kleren, strijkijzer, wasmachine, koelkast, etc.). Dezelfde bescherming geldt voor alle goederen die de zelfstandige handelaar volstrekt nodig heeft voor de uitoefening van zijn beroep, evenwel beperkt tot een waarde van 2.500 EUR. Ook een aantal bedragen en uitkeringen zijn niet vatbaar voor beslag, zoals gezinsbijslagen, tegemoetkomingen aan mindervaliden en bedragen uitgekeerd als bestaansminimum. Ten slotte kan de gefailleerde zelfstandige de inbeslagname van zijn privéwoning voorkomen door bij een notaris een verklaring van onvatbaarheid voor beslag af te leggen.

Subscribe to our mailing list

Unfortunately, Lee & Ally isn’t available in your language yet. But feel free to subscribe to our mailing list, and we’ll keep you posted.

Subscribe here